Ramirent ja európsky líder v oblasti prenájmu stavebnej mechanizácie a zariadení pre odvetvie stavebníctva a priemyslu. Svojou činnosťou sa podieľame na budovaní cestnej infraštruktúry, výstavbe priemyselných, obchodných a iných veľkých stavebných projektoch. 

 

Cestná 
infraštruktúra

Infrastruktura drogowa 

Priemyselné
objekty

Obiekty przemysłowe 

Privátny
sektor

Obiekty handlowe