Ramirent ako zamestnávateľ

V súčasnosti zamestnáva skupina Ramirent vyše 3000 zamestnancov v 10 krajinách Európy. 

Pro-klientsky orientovaní zamestnanci sú našim kľúčovým zdrojom a vďaka nim sa môžeme rozvíjať a udržať si vedúcu pozíciu na trhu. Uvedomujúc si tieto dôležité skutočnosti pristupuje spoločnosť Ramirent veľmi vážne a zodpovedne ku vzdelávaniu a profesnému rozvoju svojich zamestnancov. 

Našim zamestnancom poskytujeme celú škálu interných aj špecializovaných školení poskytovaných výrobcami strojov a zariadení, aby získlali vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu v ich profesionálnej kariére. Zároveň sú zárukou pre našich klientov, že náš personál im poskytne vždy len odborné a profesionálne služby na najvyššej úrovni.