Ramirent - o firme

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo: 1327/B

Obchodné meno: RAMIRENT spol. s r.o.
Sídlo: Opletalova 65
  841 07 Bratislava
   
IČO:
17321484
DIČ: 2020342863
IČ DPH:   
SK2020342863
   
Deň vzniku:                                  
11.09.1991
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
 

Pre presnejšie informácie o našej spoločnosti kliknite na aktuálny výpis z OR

   
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
  Č.Ú.: 2627742138 / 1100
  IBAN: SK65 1100 0000 0026 2774 2138
  SWIFT: TATRSKBX