Ramirent - história

História spoločnosti OTS Bratislava siaha do bývalého Československa, niekdajšieho podniku Strojstav Bratislava. V tej dobe zastávala spoločnosť Strojstav jedno z rozhodujúcich postavení pri zabezpečení prevádzkyschopnosti stavebných mechanizmov, výroby stavebných strojov a výroby strojnotechnologických zariadení nielen pre tuzemský, ale i pre zahraničný trh.
 
V rámci rozširovania služieb pre podniky stavebníctva a iných odvetví zriadil podnik Strojstav k 1. januáru 1973 závod Obchodno-technických služieb. V roku 1991 po reštrukturalizácii národného hospodárstva sa z podniku Strojstav vyčlenil závod Obchodno-technické služby a vznikla spoločnosť s r. o. OTS (Obchodno-technické služby) so zámerom pokračovať v tradícii servisných a obchodných činností. Cieľom spoločnosti bolo vybudovať sieť požičovní, servisov a predajní stavebnej mechanizácie po celom území Slovenska, čiže priblížiť sa k zákazníkom.


 
Neskôr sa spoločnosť premenovala na OTS Bratislava, spol. s r.o. a postupne si na území Slovenska upevnila svoju pozíciu v segmente prenájmu, predaja a servisu stavebnej mechanizácie a zariadení. V súčasnej dobe spoločnosť prevádzkuje na území Slovenska 13 stredísk a zamestnávame cca 80 pracovníkov.
 
V roku 2008 sa OTS Bratislava stala súčasťou fínskej skupiny Ramirent. Spoločnosť Ramirent je vedúca spoločnosť v škandinávskych krajinách a v strednej Európe v prenájme stavebnej mechanizácie a zariadení pre stavebníctvo a priemysel.

 
Skupina Ramirent má 340 trvalých pobočiek v 9 európskych krajinách (Fínsko, Švédsko, Nórsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Česko a dnes už aj Slovensko) a spolupracuje s najznámejšími výrobcami stavebnej mechanizácie, ako Atlas Copco, Komatsu, Grindex, Weber, Makita… a tiež so stavebnými spoločnosťami ako Skanska, Strabag 
 
Začlenením spoločnosti OTS Bratislava do skupiny Ramirent došlo k výraznému posilneniu portfólia stavebných strojov a rozšíreniu sortimentu mechanizácie o nové produkty, ako napríklad stavebné kontajnery, oplotenie staveniska, montážne plošiny... a ostatné druhy stavebnej mechanizácie ponúkanej na prenájom skupinou Ramirent.
 
Ďakujeme za doteraz prejavenú dôveru a veríme, že skupina Ramirent bude aj na slovenskom stavebnom trhu prínosom pre ďalšiu spoluprácu pri riešení projektov pre stavebníctvo a priemysel.