Rekononštrukcia Starého mosta


Naša mechanizácia pri rekonštrukcii Starého mosta v Bratislave