Bezpečnosť a ochrana

Priebežnou kontrolou kvality výkonu našej činnosti bola zaistená bezpečnosť používania našich zariadení. Identifikácia a ochrana proti možnému ohrozeniu bezpečnosti je neoddeliteľnou súčasťou prevádzkových procesov v Ramirente. Pre našich zamestnancov organizujeme previdelné školenia v oblasti bezpečného používania zariadení aby mohli správne informovať našich zákazníkov. 

Investujeme veľké finančné prostriedky aby sme si boli istí, že naše zariadenia spĺňajú všetky aktuálne bezpečnostné štandardy a pre našich klientov organizujeme školenia na tému najnovších metód obsluhy zariadení, ktoré majú zabezpečiť ochranu strojníka počas práce.

Naše investície do širšej bezpečnosti, nielen do zvýšenia kvality našich obchodných procesov, prispievajú k celkovému zvýšeniu bezpečnosti v stavebníctve na celom území Slovenska. 

Ramirent ako zodpovedná organizácia spĺňa všetky v súčasnosti platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce.