Pojazdné

1366.jpg (359×257)

Pojízdné lešení je montované z nasledujících komponent Custers za pomoci stabilních vertikálních rámů:
 
rám
rám zábradlí
horizontála
diagonála
podlaha
kolečko
vzpěra
Je nezbytné respektovat konstrukci z hlediska bezpečnosti a povolené výšky konstrukce a samozřejmě zabezpečit stabilitu. Při montáži postupujte podle návodu k montáži. 

 

Pojazdné lešenie je montované z nasledujúcich komponentov Custers za pomoci stabilných vertikálnych rámov:

  • rám
  • rám zábradlia
  • horizontála
  • diagonála
  • podlaha
  • kolesá
  • vzpera

Je nutné rešpektovať konštrukciu z hľadiska bezpečnosti a povolenej výšky konštrukcie a samozrejme zabezpečiť stabilitu. Pri montáži postupujte podľa návodu k montáži.