Nákladné výťahy

Nákladné výťahy sú používané na dopravu materiálu na malých a stredných budovách. Tieto zariadenia pracujú na báze jedného hliníkového stožiara. Pri nosnosti 300 kg umožnujú rýchlu a bezpečnú prepravu všetkých druhov materiálov.

Názov
Nákladný výtah STROS: ALULIFT 200V
Nákladný výtah GEDA: 300 Z