Kontajnery sanitárne

Sanitárne kontajnery tvoria skupinu kontajnerov, ktoré majú zabezpečiť dostatočnú hygienu pre rôzne projekty ako dočasné alebo trvalé riešenia (benzínové pumpy, malé firmy a podobne).

Názov
Kontajner sanitárny s kuchynským kútom
Kontajner sanitárny typu
Kontajner sanitárny typu
Kontajner sanitárny typu