Sociálna zodpovednosť

Ramirent je popredná spoločnosť v segmente požičovní strojov a zariadení v Škandinávii, v strednej  i východnej Európe a tým aj na Slovensku. Našim cieľom je pokračovať v raste zisku spoločnosti. Rast zisku je základom všetkých činností a obchodných procesov firmy Ramirent, je to záväzok voči našim klientom, akcionárom, zamestnancovm a všetkým obchodným partnerom. Neustále investujeme do zlepšovania kvality a bezpečnosti našich operácií, zabezpečovania dobrých pracovných podmienok pre našich zamestnancov a do znižovania negatívnych vplyvov našej činnosti na životné prostredie.

Korporátna sociálna zodpovednosť spoločnosti Ramirent má silnú základňu od založenia firmy v škandinávskych krajinách. Tento model bol aplikovaný aj do ostatných krajín, v ktorých skupina Ramirent rozvinula svoju činnosť. Kladieme veľký dôraz na zlúčiteľnosť našej činnosti a procesov s platnými predpismi a zákonmi. 

V Ramirente berieme prístup ku vzdelávaniu, rozvoju a motivácii zamestnancov rovnako vážne ako samotnú našu podnikateľskú činnosť - vzdelávanie a rozvoj chápeme ako kontinuálny proces. Našim zamestnancom poskytujeme širokú škálu interných  školení a umožňujeme vzdelávať sa tak, aby získavali vedomosti a zručnosti potrebné pre implementáciu v ich profesionálnej dráhe a mohli tak poskytovať našim klientom kvalitné služby.