Vibračný valec priekopový WACKER: RT82-SC2

 

Univerzálny valec RT je vhodný pre hutnenie výkopov a základov budov, ciest a parkovísk. Špecialitou valca RT je hutnenie súdržných zemín. Ježkové valce spolu s nastaviteľnou odstredivou silou dosahujú optimálne výsledky. Systém diaľkového ovládania využívá infračervený lúč pre zaistenie maximálnej bezpečnosti: Stroj sa zastaví, pokiaľ príde k prerušeniu očného kontaktu medzi obsluhou a strojom. Senzor identifikácia blízkosti valec RT zastaví, pokiaľ sa dostane do vzdialenosti menšej ako 2 metre od obsluhy.

Kaucia:
2 000 EUR
Cena za 1 deň:
85 EUR bez DPH
102 EUR s DPH
Máte záujem?
Zavolajte nám
 0800 123 687
Alebo kontaktujte
najbližšiu pobočku
Stiahni vo formáte pdf
Verzia pre tlač


Technické parametre

Výkon: 13,5 kW
Typ motora: Kohler
Maximálna rýchlosť: 40 m/min
Prevádzková hmotnosť: 1 497 kg
Frekvencia vibrácií: 41,7 Hz
Odstredivá sila: 34,2 - 68,4 kN
Šírka bubna: 820 mm
Typ paliva: nafta