Vibračný valec priekopový WACKER: RT82-SC2

Univerzálny valec RT je vhodný pre hutnenie výkopov a základov budov, ciest a parkovísk. Špecialitou valca RT je hutnenie súdržných zemín. Ježkové valce spolu s nastaviteľnou odstredivou silou dosahujú optimálne výsledky. Systém diaľkového ovládania využívá infračervený lúč pre zaistenie maximálnej bezpečnosti: Stroj sa zastaví, pokiaľ príde k prerušeniu očného kontaktu medzi obsluhou a strojom. Senzor identifikácia blízkosti valec RT zastaví, pokiaľ sa dostane do vzdialenosti menšej ako 2 metre od obsluhy.

Kaucia:
2 000 EUR
Cena za 1 deň:
85 EUR bez DPH
102 EUR s DPH

Stiahni vo formáte pdf
Verzia pre tlač

 

Technické parametre

Výkon:
13,5 kW
Typ motora:
Kohler
Maximálna rýchlosť:
40 m/min
Prevádzková hmotnosť:
1 497 kg
Frekvencia vibrácií:
41,7 Hz
Odstredivá sila:
34,2 - 68,4 kN
Šírka bubna:
820 mm
Typ paliva:
nafta