Poslanie a hodnoty

Poslanie

Poslaním Ramirentu je uľahčiť podnikanie našim klientom poskytovaním Dynamických riešení prenájmu.

Vízia

Stať sa vedúcou a najprogresívnejšou spločnosťou v oblasti prenájmu zariadení v Európe a zaviesť štandardy pre výkon odvetvia aj služby zákazníkom.  

Hodnoty

Otvorení (Open) – Na to aby sme boli dôveryhodní, musíme mať otvorenú myseľ a byť transparentní jeden voči druhému, voči našim zákazníkom a spoločnosti. Sme v dosahu, je jednoduché sa s nami kontaktovať a spolupracovať. Sme zvedaví a poháňaní vedomosťami, o naše poznatky sa delíme medzi sebou aj so zákazníkmi.

Progresívni (Progressive) – Napredujeme, sme inovatívni a tvoriví, využívame skúsenosti a kompetenciu pri osvojovaní nových  trendov a potrieb trhu. Snažíme sa predstihnúť konkurenciu. Veríme, že ako vodcovia sa neustále zdokonaľujeme aby sme mohli ovplyvňovať a formovať naše podnikanie.

Zaangažovaní (Engaged) – Sme aktívní riešitelia problémov a naša energia a zanietenie inšpiruje druhých. Máme dynamického a podnikavého ducha. Sme odhodlaní, starostliví a profesionálni od samotného počiatku zadania úlohy až po jej vyriešenie. 

Náš podnikateľský prístup a postoj ku každodennej práci nám vytvára náskok a umožňuje nám vyčnievať medzi konkurenciou. Sme dynamický, aktívni a pokrokoví riešitelia problémov, ktorí vidia na svojej ceste viac príležitosti ako prekážok.

Rozumieme potrebám našich zákazníkov v dlohodobom aj koždodennom koncepte, a to celkovo, od techniky a strojového vybavenia až po vzdelávanie a manažment prenájmu. Tým, že sme o krok vpred a nebojíme sa myslieť nekonvenčne, vždy a v každej situácii sa snažíme nájsť čo najlepšie riešenie.

Podnikateľské myslenie a silné presvedčenie o neustálej potrebe zlepšovať sa, poháňajú naše snahy poskytovať zákazníkom stále lepšie služby. Každý deň.