Životné prostredie

Naše podnikanie je samozrejme šetrné k životnému prostrediu, prenájom stavebných strojov je pro-environmentálna možnosť v porovnaní s jeho kúpou. Ak viac ľudí používa rovnaké zariadenia, dopad na životné prostredie je znížený.

Nákup zariadení a stavebných strojov v Ramirente koordinujú tímy špecialistov, ktorí porovnávajú a vyberajú stroje podľa vnútorného európskeho trhu s kritériami výberu strojového parku pre celú skupinu Ramirent. Investujeme veľké finančné prostriedky do nového strojového zariadenia, vyberáme si kľúčových dodávateľov pre jednotlivé skupiny produktov a spolu s nimi sa snažíme budovať dlhodobé vzťahy aby sme mohli našim klientom poskytovať vždy len najmodernejšie a najkvalitnejšie vybavenie. Pri výbere dodávateľov sú veľmi dôležitými kritériami rôzne aspekty, no najmä bezpečnosť zariadení a vlastnosti, ktoré znižujú dopad na životné prostredie s ohľadom na energetickú šetrnosť, nakladanie s odpadovými olejmi a mazivami, ako aj znižovanie hluku a vibrácii pri používaní našich strojov.

Pravidelná údržba a podrobná technická inšpekcia po vrátení stroja po každom zapožičaní znižuje negatívny dopad na životné prostredie počas jeho používania a predlžuje jeho životnosť. Udržiavané zariadenie môže pracovať omnoho dlhšie a môže ho využívať viacero zákazníkov.

Proces likvidácie nebezpečných odpadov je prevádzkovaný v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia. Ramirent tiež vyžaduje od svojich dodávateľov aby konali v súlade s environmentálnou legislatívou.

Našim cieľom je znížiť negatívne vplyvy našej činnosti na životné prostredie ako sú napríklad emisie zo strojov či dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli investovať peňažné prostriedky do optimalizácie našich logistických procesov.