Informácie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

 

V zmysle vyššie uvedeného zákona si Vám ako dotknutej osobe dovoľujeme oznámiť nasledovné zákonom
stanovené informácie pri spracúvaní Vašich osobných údajov v našich informačných systémoch:

V zmysle vyššie uvedeného zákona si Vám ako dotknutej osobe dovoľujeme oznámiť nasledovné zákonomstanovené informácie pri spracúvaní Vašich osobných údajov v našich informačných systémoch - viac informácii si môžete stiahnúť kliknutím na obrázok.